Op het terrein van de voedselbank is in 2023 een extra unit geplaatst. Daarin is de KledingEnZo vanaf april 2024 gevestigd en op deze manier krijgt de voedselbank meer ruimte in het hoofdgebouw. Nu gaan we de voedselbank opnieuw inrichten tot een winkel. Ook dit kost veel geld, helpt u ons om onze plannen te verwezenlijken en zo de medemens te kunnen blijven helpen met gratis voedsel en kleding. Alvast bedankt voor uw bijdrage.